MÄSSING DIG

 

MässING är den perfekta mötesplatsen för studenter och företag, ett första steg i en långvarig kontakt.

Den 14 februari 2017 anordnar Ingenjörssektionen Lunds Tekniska Högskolas tredje största arbetsmarknadsmässa. För åttonde året i rad kan företag och studenter mötas på Campus Helsingborg där det finns 700 studenter inom fem högskoleingenjörsutbildningar och en masterutbildning:

  • Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur
  • Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik
  • Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik
  • Högskoleingenjörsutbildning i datateknik
  • Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automation
  • Masterprogram i miljö- och energieffektiva byggnader

 

ing-cropped

Varmt välkomna önskar projektgrupp MässING 2017