MÄSSING DIG

MässING är den perfekta mötesplatsen för studenter och företag, ett första steg i en långvarig kontakt.

INGENJÖRSSEKTIONEN

ing-cropped

KOM PÅ MÄSSING

Den 13 februari 2018 anordnar Ingenjörssektionen Lunds Tekniska Högskolas tredje största arbetsmarknadsmässa.

För nionde året i rad kan företag och studenter mötas på Campus Helsingborg där det finns 650 studenter inom fem högskoleingenjörsutbildningar och en masterutbildning.

NYTT FÖR I ÅR

En nyhet för i år är att MässING kommer att uppmärksamma miljöarbetet hos företagen. Företagen kommer att få besvara ett antal generella frågor om dess miljöarbete som innan mässan kommer publiceras på hemsidan under respektive företag, samt redovisas för studenter under och efter mässan. Syftet med frågorna är att öka medvetenheten bland företag och bland studenter som efter utbildningen kommer att ta över en del av ansvaret att hålla vår planet frisk och kry. Alla berörda företag kommer därför inför den kommande mässan bli ombedda att informera om hur just de arbetar med ekologisk hållbarhet.