ebba och lisa PROJEKTLEDARE

 

Ebba Kågebäck

projektledare-massing@tlth.se

 

 

Lisa Arvidsson

viceprojektledare-massing@tlth.se  

 

företagFÖRETAGSUTSKOTTET

 

Cornelia Kloth

Cajsa Åkerlund

Alice hedlund

Joel Ärlebrandt

 

foretag-massing@tlth.se

 

cajsa och vicktoria SPONSORUTSKOTTET

 

Cajsa Åkerlund

Victoria Truong

 

sponsansvarig-massing@tlth.se

IMG_5893EVENTUTSKOTTET

 

Diana Espinoza 

Phakaiphon Bunkham

 

eventansvarig-massing@tlth.se

 

LOGISTIKUTSKOTTET 

 

Simon Karlsson

Karl Lundstedt

 

logistikansvarig-massing@tlth.se

 

conny 2 EKONOMIANSVARIG

 

Cornelia Kloth

 

ekonomi-massing@tlth.se

 

IMG_5917IT & MARKNADSFÖRING

 

Joel Ärlebrant

 

it/marknadsforing-massing@tlth.se