Axis

Vi heter Axis Communications och har vårt huvudkontor i Lund där vi idag är cirka 1600 anställda varav 1100 ingenjörer. Vi är marknadsledare inom nätverksvideo och uppfann världens första nätverkskamera 1996.

Vi heter Axis Communications och har vårt huvudkontor i Lund där vi idag är cirka 1600 anställda varav 1100 ingenjörer. Vi är marknadsledare inom nätverksvideo och uppfann världens första nätverkskamera 1996.

Innovation, samarbete och att ha roligt tillsammans på jobbet är viktigt för oss och det är även en av nycklarna till vår stora framgång.

Med hjälp av 90 000 partner i 179 länder har vi levererat en rad banbrytande produkter, många branschgenombrott och vi ser fram emot att bana väg för många fler.
Vi vill jättegärna träffa er som läser data och elektro då vi fortsätter att växa och letar efter nya kollegor. Vi har både ex-jobb, sommarjobb och juniora positioner.
Följ med oss på vår resa och låt oss tillsamman innovera för en smartare och säkrare värld!

Läs mer om Axis på www.axis.se

 

SVAR PÅ MILJÖFRÅGOR 2018

Källsorterar ni era restprodukter på era kontor? I så fall, i vilka fraktioner?

-Glasförpackningar, Pappersförpackningar (kartong), Papper (tidningar, trycksaker), Plastförpackningar, Metallförpackningar, Matavfall, Pant

Innehar ni eller jobbar ni enligt någon miljörelaterad tredjepartscertifiering, t.ex. ISO-14001 eller BF9K? Ett krav för att få bli certifierad är att man ständigt förbättrar sitt miljöarbete och att man dokumenterar detta. Vilka ständiga förbättringar gjordes?

-Sedan 2010 publicerar vi årligen en hållbarhets rapport där vi i detalj beskriver hur vi aktivt arbetar med hållbarhet. Vi är med i UN Global Compact och stödjer helhjärtat deras 10 principer kring mänskliga rättigheter, korruption, miljö och arbetsförhållanden. Vi arbetar aktivt med Axis fotavtryck och har många globala och lokala initiativ. Bland annat planterar vi  träd för att kompensera för våra flygresor och vi utbildar vår personal i hållbarhet.

Finns det något framsteg ni har gjort inom företaget för ekologisk hållbarhet som ni är stolta över? Det kan vara litet som stort.

-Våra förpackningar är nu gjorda av återanvänt material och vi har reducerat vårt fotavtryck inom detta område med mer än hälften. Vi ger alla våra anställda en Axis cykel när de blir tillsvidare anställda hos oss för att uppmuntra god hälsa och minska trafiken. Vi uppmanar våra anställda att stänga av datorn och släcka alla ljusen efter sig när dagen är slut. Många bäckar små!

Hade ni miljön i åtanke när ni valde vad som skulle ingå i era goodie bags som ni delar ut på mässan, och vilket material de var gjorda av?

-Ja!

Har ni en miljöpolicy publicerad och åtkomlig på er hemsida?

-Ja

Tar ni ert sociala ansvar? Innehar ni eller jobbar ni enligt exempelvis CSR, ISO-26000 eller UN Global Compact?

-Ja!

Har ni Fairtrademärkt och/eller ekologiskt kaffe på era arbetsplatser?

-Ja.

Berätta kort om ett projekt som ni är stolta över att ha medverkat i där ekologisk hållbarhet var ett prioriterat område.

– Under 2016 började vi undersöka hur vi skulle kunna producera halogenfria produkter, vi fortsatte att fasa ut PVC från våra produkter och ökade antalet produkter gjorda av återanvänt material. Några av våra nya kameror är nu gjorda av 64% återanvänt material som kommer från CD skivor, plast flaskor och gamla datorer.

Vad gör ni för att minimera utsläpp från transporter?

-Ger en cykel till alla våra anställda och investerar i bra videokonferens material så att man kan mätas virtuellt istället för att resa så mycket.