Barslund

Med kontor i Malmö och Göteborg, så etablerar sig Barslund starkare och starkare den svenska marknaden. Barslund har i Sverige skapat en stark position i sydsverige och växer nu norr ut. Barslund har sina rötter Danmark där företaget är ett av de ledande entreprenadföretag inom anläggningsbranchen. Barslund följer hela skalan och utför allt från stora, komplexa totalentreprenader, till utförandeentreprenader samt mindre handelsavtal. Vi skapar infrastruktur för fortsatt samhällsutveckling.
 
I Barslund bjuder vi löpande in nya kollegor till att följa med på ”BUSSEN”, vilket representerar vår gemensamma värderingsgrund. Vi är:
 
      Behovsorienterade
      Utvecklingsorienterade
      Sociala
      Stolta
      Engagerade
      Nytänkande
 
Framtidens infrastruktur behöver dig
I Barslund har vi behov av fler duktiga och motiverade projektingenjörer, som vill vara med och sätta prägel på Sveriges framtida infrastruktur. Kanske är det du? Våra ambitioner för den svenska marknaden är stora. Tillströmningen av stora och spännande projekt i kombination med en ung och karriärsinriktad organisation skapar en stark och engagerad kultur som möter framtidens möjligheter.

SVAR PÅ MILJÖFRÅGOR 2018

Använder ni er aktivt av någon tjänst för att kontrollera att produkter som ni köper in och använder inte innehåller miljöfarliga ämnen, t.ex. BASTA, Sunda Hus eller Byggvarubedömningen?

-Ja

Vid projektering av byggnader och anläggningar, dimensionerar ni så att materialåtgången hålls nere eller överdimensionerar ni i regel?

– Vi dimensionerar så att användarvänlighet, och personsäkerhet uppfylls och försöker så långt det är möjligt att välja material därefter som har den lägst miljöpåverkan.

Hur många tegelstenar återanvände ni i nybyggen under 2017?

-Vi har inte byggt något i tegel.

Källsorterar ni era restprodukter på era kontor? I så fall, i vilka fraktioner?

-Glasförpackningar, Pappersförpackningar (kartong), Papper (tidningar, trycksaker), Plastförpackningar, Metallförpackningar, Matavfall, Pant

Innehar ni eller jobbar ni enligt någon miljörelaterad tredjepartscertifiering, t.ex. ISO-14001 eller BF9K? Ett krav för att få bli certifierad är att man ständigt förbättrar sitt miljöarbete och att man dokumenterar detta. Vilka ständiga förbättringar gjordes?

-Vi arbetar kontinuerligt med detta och något som vi alltid gör är att hålla vår maskinflotta uppdaterad med de senaste maskinerna på marknaden. Detta resulterar i lägre förbrukning, mindre och renare utsläpp. Vi har under 2017 också byt ut de flesta av våra tjänstebilar till laddhybrider.

Finns det något framsteg ni har gjort inom företaget för ekologisk hållbarhet som ni är stolta över? Det kan vara litet som stort.

-Återigen vår maskinpark som aldrig har maskiner äldre än 5år.

Hade ni miljön i åtanke när ni valde vad som skulle ingå i era goodie bags som ni delar ut på mässan, och vilket material de var gjorda av?

-Absolut.

Har ni en miljöpolicy publicerad och åtkomlig på er hemsida?

-Ja

Tar ni ert sociala ansvar? Innehar ni eller jobbar ni enligt exempelvis CSR, ISO-26000 eller UN Global Compact?

-Ja enligt CSR.

Har ni Fairtrademärkt och/eller ekologiskt kaffe på era arbetsplatser?

-Ja.

Berätta kort om ett projekt som ni är stolta över att ha medverkat i där ekologisk hållbarhet var ett prioriterat område.

-Ett projekt strax utanför Lund där vi byggnde en väg och i stort sett allt inbyggt material var av återvunnet material.

Vad gör ni för att minimera utsläpp från transporter?

-Har de senaste fordonen för lägre förbrukning, planerar samåkning till möten etc, planerar transporter av material.