Bengt Dahlgren

Bengt Dahlgren är ett privatägt teknikkonsultföretag som är verksamt inom hela bygg- och förvaltningsprocessen. Vi tillhandahåller kvalificerade ingenjörer inom installation, brand & risk, bygg & fastighet och energi & miljö. Vår breda kompetens och vårt stora utbud av tjänster gör att vi kan erbjuda kundnära helhetslösningar genom hela processen.

Företaget grundades 1952, och har sedan dess vuxit till att bli en av Sveriges ledande oberoende konsulter utan bindningar till vare sig entreprenörer eller tillverkare. Bengt Dahlgren-koncernen har cirka 500 medarbetare som verkar i hela landet.

Bengt Dahlgren blev 2017 framröstat till Sveriges bästa arbetsgivare i Universums årliga undersökning.

Bengt Dahlgren – Helt enkelt hållbart

 

Bengt Dahlgren is a privately-owned technology consultancy that operates throughout the whole construction and management process. We provide qualified engineers in HVAC, Fire safety, Building automation and Energy and Environment. Our wide range of expertise and our wide range of services enables us to offer customer-friendly solutions throughout the whole process.

Founded in 1952, the company has since than grown to become one of Sweden’s leading independent consultants with no ties to either contractors or manufacturers. The Bengt Dahlgren Group has about 500 employees working throughout the country.

In 2017, Bengt Dahlgren was presented to Sweden’s best employer in the Universum’s annual survey.

Bengt Dahlgren – Simply Sustainable