CMB Project

CMB Projekt AB är ett ungt expansivt konsultföretag inom bygg och projektledning i Öresundsregionen.
Vi fungerar som projekt-, projekterings- och byggledare. I våra uppdrag tar vi fram kostnads och investeringskalkyler samt styr projekten avseende tid, ekonomi, och kvalitet. Våra kunder är både större och mindre företag.
På CMB tror vi på att skapa ett dynamiskt team där våra olika kompetenser kompletterar varandra.
Vi erbjuder våra medarbetare flexibilitet och frihet i arbetet. Vi är det lilla företaget med snabba beslutsvägar där du själv är med och påverkar företagets och din egen utveckling.
CMBs Värdegrund: SEKAStolthet, Engagemang, Kompetens, Arbetsglädje