Erlandssons Bygg

Erlandsson Bygg i Syd AB

Branschens bästa medarbetare förtjänar branschens bästa arbetsgivare, därav vår vision: att bli branschens mest attraktiva arbetsgivare.

Erlandsson Bolagen AB är en expansiv företagskoncern och var 2016 det 7:e största byggbolaget i Sverige och ett av de mest snabbväxande.. Företaget startades 1950 av K-E Erlandsson och ägs fortfarande av familjen Erlandsson. Erlandsson Bolagen täcker in hela södra Sverige med ca 1000 Erlandssonare och en omsättning på runt 6,5 miljarder kr. I syd är vi ca 200 Erlandssonare och verkar i hela Skåne.

Vi erbjuder unga som gamla, nya som erfarna möjlighet att utvecklas i ett företag som värdesätter sina medarbetare och har högt i tak.

Vi lägger stor vikt vid våra värdeord Laganda, Ansvarsfull och Personlig så känner du att de kan vara något för dig så skicka gärna in en spontanansökan via vår hemsida, www.erlandssonbygg.se.

Skärmavbild 2018-01-22 kl. 21.19.10

Svar på Miljöfrågor 2018

Använder ni er aktivt av någon tjänst för att kontrollera att produkter som ni köper in och använder inte innehåller miljöfarliga ämnen, t.ex. BASTA, Sunda Hus eller Byggvarubedömningen?

-Ja

Vid projektering av byggnader och anläggningar, dimensionerar ni så att materialåtgången hålls nere eller överdimensionerar ni i regel?

– Vi dimensionerar så att materialåtgången hålls nere, med hänsyn till hållbar miljö och ekonomi.

Hur många tegelstenar återanvände ni i nybyggen under 2017?

-Inga. Om inte beställaren har ställt dessa krav.

Källsorterar ni era restprodukter på era kontor? I så fall, i vilka fraktioner?

-Glasförpackningar, Metallförpackningar, Pant

Innehar ni eller jobbar ni enligt någon miljörelaterad tredjepartscertifiering, t.ex. ISO-14001 eller BF9K? Ett krav för att få bli certifierad är att man ständigt förbättrar sitt miljöarbete och att man dokumenterar detta. Vilka ständiga förbättringar gjordes?

-Ja, vi är ISO-certifierade enligt 14001. Vi arbetar aktivt ute på arbetsplatserna bl a genom förebyggande åtgärder vid arbetsplatsolyckor, ex spill. Vi sopsorterar och sprider kunskap på våra arbetsplatser om vikten av att detta. 

Finns det något framsteg ni har gjort inom företaget för ekologisk hållbarhet som ni är stolta över? Det kan vara litet som stort.

-Vid inköp av produkter så beaktar vi var materialet tillverkas och väljer närliggande producenter i möjligaste mån. Vid val av bilar till vår bilpark beaktar vi miljöpåverkan. Investerat i videokonferensanläggningar som minskar behovet av att resa mellan kontor. 

Hade ni miljön i åtanke när ni valde vad som skulle ingå i era goodie bags som ni delar ut på mässan, och vilket material de var gjorda av?

-Pappåsen är av återvunnet papper. Reklamartiklarna är valda för att kunna användas en längre tid samt sedan återvinnas

Har ni en miljöpolicy publicerad och åtkomlig på er hemsida?

-Ja

Tar ni ert sociala ansvar? Innehar ni eller jobbar ni enligt exempelvis CSR, ISO-26000 eller UN Global Compact?

-Vi tar emot nyutexade samt trainees. Vi arbetar för att även utveckla möjligheterna att ta emot t ex nyanlända som behöver en chans på arbetsmarknaden.

Har ni Fairtrademärkt och/eller ekologiskt kaffe på era arbetsplatser?

-Nej

Berätta kort om ett projekt som ni är stolta över att ha medverkat i där ekologisk hållbarhet var ett prioriterat område.

-Vid bygge av miljöhus så användes sedumtak och vid flertalet av våra produktioner så följer vi SundaHus rekommendationer. Vi har även byggt enligt GreenBuilding. 

Vad gör ni för att minimera utsläpp från transporter?

-Vi har inga bilar som är äldre 5 år och vid val av bilar så beaktas miljöpåverkan. Vi planerar så att onödigt långa resvägar till projekt undviks. Vid val av leverantörer så tar vi hänsyn till deras geografiska spridning och väljer i möjligaste mån närmaste leverantör.