Ingenjörer utan gränser

Ingenjörer utan gränser är en ideell organisation som arbetar för att tackla utmaningar kopplade till hållbara utvecklingsmål, både i Sverige och runt om i världen. Genom förbättringar av utbildning, jämställdhet, energifattigdom samt tillgång till vatten och sanitet, strävar vi alltid efter att göra hållbar och långsiktig påverkan med vårt arbete, för lokalsamhällen och för hela jorden.

Vi anser att alla har rätt att förbättra sin levnadsstandard, och vi vill tillhandahålla medel och infrastruktur för att människor ska kunna göra det, oavsett var de bor eller var de kommer ifrån. Vi är inkluderande och nyfikna, uppmuntrar lokala initiativ och är alltid angelägna om att lära av andra. Tillsammans kommer vi att bygga en jämlik och hållbar värld, och vi vill att alla ska delta!