Människohjälp

IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar med internationellt utvecklingssamarbete, rättvis handel och integration i Sverige. IM i Helsingborg arbetar med fyra olika verksamheter som alla på olika sätt främjar integrationen i Helsingborg. Alla verksamheterna är beroende av volontärer och därför behöver vi DIG! Nedan kan du läsa mer om vad våra verksamheter innebär:

AKTIV FRITID – Många nyanlända barn och barn som lever i social utsatthet vill börja på en fritidsaktivitet men vet inte hur de ska komma igång. Som volontär hjälper du praktiskt till med att hjälpa barnen att komma igång med en fritidsaktivitet.

Är du kunnig i något språk utöver svenska och engelska kan du även bli språkvolontär i Aktiv Fritid.

RÅDRUM – RådRum erbjuder kostnadsfri, opartisk och konfidentiell sam­hällsrådgivning för alla som behöver stöd och vägledning för att ta sig vidare i samhället. Du kan engagera dig allt från ett par timmar i veck­an till flera dagar i månaden.

BARN I START/SYSKONGRUPPEN – Barn i Start (BIS) är en verksamhet för nyanlända familjer. Som volontär hjälper du till i syskongrupperna där verksamhe­ten bland annat består av läxläsning, lek och pyssel.

MOVE IT – Många unga vuxna som är nyanlända har inget att göra på fritiden. Move It är ett projekt som stöttar asylsökande unga vuxna i ålder 18 till 29 år att hitta en fritidsaktivitet, till exem­pel en förening att engagera sig i eller en idrottsklubb.

För mer info, se https://manniskohjalp.se/region-syd/bli-volontar-i-lokalgrupp-helsingborg.

Du kan även kontakta oss på mejl: ellen.isaksson@manniskohjalp.se