Mårtensson Consulting

Mårtensson Consulting är ett expansivt automationsföretag som sedan 1997 har arbetat med projektering och implementering av automations- och IT-lösningar för industrin.

Just nu någonstans i världen produceras något från en process som vi har automatiserat och idriftsatt. Vi älskar teknik och att bygga lösningar som adderar ett stort mervärde för våra kunder.

Vi jobbar aktivt med att skapa förutsättningar för att anställda ska kunna utvecklas i den riktning man önskar. Vår drivkraft är utveckling av individer, teamet och kundrelationer.

Glädje, engagemang, flexibilitet, professionalism och långsiktighet är centralt hos oss.

Välkommen att läsa mer på www.martenssonconsulting.se!