MIljöbron

Miljöbron Skåne ger studenter chansen att få kontakt med arbetslivet redan under studietiden. Vi har examensarbeten, case till kursprojekt och kortare uppdrag som du kan göra tidigt i dina studier. Genom projekten får du bland kontakt med uppdragsgivare i näringslivet, referenser till ditt cv och möjlighet att testa dina kunskaper i skarpt läge.Samtidigt så använder du dina kunskaper för att bidra till ett mer hållbart samhälle.