MVB Syd AB

Kärlek är ett löfte om framtiden. Det du älskar vill du se växa och utvecklas. Våra städer står inför stora utmaningar. MVB väljer att se dem som möjligheter till en hållbar, kreativ och lönsam stadsutveckling. Älska staden! För människornas, miljöns och framtidens skull. Är du med?

Läs mer om MVB på www.mvb.se

 

SVAR PÅ MILJÖFRÅGOR 2018

Använder ni er aktivt av någon tjänst för att kontrollera att produkter som ni köper in och använder inte innehåller miljöfarliga ämnen, t.ex. BASTA, Sunda Hus eller Byggvarubedömningen?

-Ja

Vid projektering av byggnader och anläggningar, dimensionerar ni så att materialåtgången hålls nere eller överdimensionerar ni i regel?

– Vi dimensionerar för att använda så lite material som möjligt utan att tumma på byggkvaliteten.

Hur många tegelstenar återanvände ni i nybyggen under 2017?

-I nybyggen inga pga av att beställaren styr. Ofta förekommer från byggherren krav på specifika stenar från specifika leverantörer.

Källsorterar ni era restprodukter på era kontor? I så fall, i vilka fraktioner?

-Glasförpackningar, Pappersförpackningar (kartong), Papper (tidningar, trycksaker), Plastförpackningar, Metallförpackningar, Matavfall, Pant

Innehar ni eller jobbar ni enligt någon miljörelaterad tredjepartscertifiering, t.ex. ISO-14001 eller BF9K? Ett krav för att få bli certifierad är att man ständigt förbättrar sitt miljöarbete och att man dokumenterar detta. Vilka ständiga förbättringar gjordes?

-Vi följer BF9K.

Finns det något framsteg ni har gjort inom företaget för ekologisk hållbarhet som ni är stolta över? Det kan vara litet som stort.

-Vi bygger många av våra hus energieffektivt. Vi har byggt ett flertal passivhus som bidrar till minskad miljöpåverkan bl a Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg som vann Årets Bygge 2017. Vid inköp av byggprodukter försöker vi  köpa närproducerat för att minska klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp.

Hade ni miljön i åtanke när ni valde vad som skulle ingå i era goodie bags som ni delar ut på mässan, och vilket material de var gjorda av?

-Vi har inga planer på goodiebags i dagsläget

Har ni en miljöpolicy publicerad och åtkomlig på er hemsida?

-Ja

Tar ni ert sociala ansvar? Innehar ni eller jobbar ni enligt exempelvis CSR, ISO-26000 eller UN Global Compact?

-Vi har UN Global Compact.

Har ni Fairtrademärkt och/eller ekologiskt kaffe på era arbetsplatser?

-Nej

Berätta kort om ett projekt som ni är stolta över att ha medverkat i där ekologisk hållbarhet var ett prioriterat område.

-Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg som är Sveriges största passivhus samt plusenergihus med bland annat egna solceller, vindkraftverk och solfångare. Geoanläggning, sedumtak mm mm

Vad gör ni för att minimera utsläpp från transporter?

-Vi försöker samåka till möten, köpa närproducerade byggprodukter, minska tomgångskörningar samt transporter till våra byggarbetsplatser