Nöjdhs Elektronik

Nöjdhs Elektronik AB grundades 1985 och är en del i TN Development gruppen. Företaget arbetar med kundspecifik utveckling och konstruktion inom elektronik och elkraft relaterade system med tyngdpunkt på automatik, styrning och övervakning. Våra kunder finns huvudsakligen inom försvaret, industrin och tekniska högskolor. Försvarsrelaterade uppdrag, speciellt inom undervattenssektorn, har givit oss möjlighet att bygga upp en speciell kompetens inom detta område. Försvarsprojekten har också ökat fokuseringen på kvalitet och tillförlitlighet.