NRC group

NRC är unikt på grund av sin förmåga att täcka hela värdekedjan som krävs för att ta sig an komplexa infrastrukturprojekt.

NRC är verksamt inom två huvudsakliga rörelsegrenar, Rail och Civil där det sista avser större infrastrukturprojekt som inte är järnväg.

Målsättning inom järnväg är att bli den ledande nordiska leverantören av järnvägsbyggtjänster drivet av stark tillväxt i järnvägsinvesteringar i både Sverige och Norge.

Svenska företag inom NRC Group är:

Segermo AB
www.segermo.com

Svensk Järnvägsteknik
www.svenskjarnvagsteknik.se

Elektrobyggnad
www.elektrobyggnad.se