Peab

Peab är ett företag inom bygg- och anläggningsbranschen med 13 000 anställda och strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten bedrivs i fyra affärsområden: bygg, anläggning, industri och projektutveckling.

Nordens samhällsbyggare
Peab utvecklar moderna samhällen där människor ska bo, leva och arbeta. Vi förstår de lokala förutsättningarna, tar ett socialt ansvar och utmanar gamla sanningar med nya lösningar. Det är det som gör oss till Nordens Samhällsbyggare.

Skulle du trivas hos oss?
Hos oss får du stort utrymme att ta eget ansvar och befogenheter att påverka resultatet av ditt arbete. Du får utveckla dina kompetenser, både professionellt och genom utmanande, varierande arbetsuppgifter, och du har ledare som stöttar din utveckling. Vi har en bra gemenskap och det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personlig och pålitlig.

Är du engagerad och ansvarsfull, vill jobba, trivas och utvecklas som Nordens Samhällsbyggare, då tror vi att du passar bra in i Peab.

Läs mer på peab.se om hur det är att jobba hos oss.

 

SVAR PÅ MILJÖFRÅGOR 2018

Använder ni er aktivt av någon tjänst för att kontrollera att produkter som ni köper in och använder inte innehåller miljöfarliga ämnen, t.ex. BASTA, Sunda Hus eller Byggvarubedömningen?

-Ja

Vid projektering av byggnader och anläggningar, dimensionerar ni så att materialåtgången hålls nere eller överdimensionerar ni i regel?

– Ja vi arbetar aktivt med detta!

Hur många tegelstenar återanvände ni i nybyggen under 2017?

-Svårt att sätta en siffra på detta. 

Källsorterar ni era restprodukter på era kontor? I så fall, i vilka fraktioner?

-Glasförpackningar, Pappersförpackningar (kartong), Papper (tidningar, trycksaker), Plastförpackningar, Metallförpackningar, Pant

Innehar ni eller jobbar ni enligt någon miljörelaterad tredjepartscertifiering, t.ex. ISO-14001 eller BF9K? Ett krav för att få bli certifierad är att man ständigt förbättrar sitt miljöarbete och att man dokumenterar detta. Vilka ständiga förbättringar gjordes?

-Vi jobbar enligt ISO-14001. Återanvändning av gips. 

Finns det något framsteg ni har gjort inom företaget för ekologisk hållbarhet som ni är stolta över? Det kan vara litet som stort.

-Vi har tagit fram en handbok om hur man med relativt enkla medel kan skapa ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald i täkter under drift och vid avveckling.

Hade ni miljön i åtanke när ni valde vad som skulle ingå i era goodie bags som ni delar ut på mässan, och vilket material de var gjorda av?

-Återanvändningsbar kaffemugg.

Har ni en miljöpolicy publicerad och åtkomlig på er hemsida?

-Ja

Tar ni ert sociala ansvar? Innehar ni eller jobbar ni enligt exempelvis CSR, ISO-26000 eller UN Global Compact?

-Ja bland annat “100-klubben”

Har ni Fairtrademärkt och/eller ekologiskt kaffe på era arbetsplatser?

-Ja.

Berätta kort om ett projekt som ni är stolta över att ha medverkat i där ekologisk hållbarhet var ett prioriterat område.

-Vi har tagit fram en handbok om hur man med relativt enkla medel kan skapa ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald i täkter under drift och vid avveckling

Vad gör ni för att minimera utsläpp från transporter?

-Vi mäter transportkostnaden mot vår omsättning och har klara mål att minska utsläpp och antal transporter till och från våra arbetsplatser.