Svevia AB

Svevia har valt specialistens väg – vi bygger och sköter om vägar och infrastruktur. Vi är ledande inom drift och underhåll av väg och är ett av landets största bolag inom anläggning. Våra kunder finns inom statlig, kommunal och privat sektor. Dagligen arbetar ungefär 2 000 medarbetare i projekt som omsätter drygt 7 miljarder runt om i Sverige och Norge. Som anställd hos oss får du tydliga prestationsmål, stimulerande arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas tillsammans med branschens ledande specialister. Hos oss blir du sedd och gör skillnad varje dag.

Division Anläggning är en av Sveriges ledande anläggningsentreprenörer med ett heltäckande erbjudande inom väg, järnväg, grundläggning, mark, betong och sanering. Vi bygger en liten del eller tar ett helhetsgrepp – från konstruktion till färdig väg.

Division Beläggning förfogar över hela värdekedjan och erbjuder helhetslösningar för hållbar vägbeläggning, innehållande bland annat ballast, tillverkning och utläggning av asfalt samt vägmarkering.

Division Drift är marknadsledande i Sverige inom sitt område; att utföra drift, underhåll och standardförbättringar av vägnät.

Nå Svevia:

www.svevia.se