Sydark Konstruera

Sydark Konstruera verkar inom kärnområdena arkitektur, konstruktion och projektledning. Inom respektive område finns en rad specialistkompetenser som ökar vår förmåga att leverera bra helhetslösningar för våra kunder.

Sydark Konstruera verkar inom kärnområdena arkitektur, konstruktion och projektledning. Inom respektive område finns en rad specialistkompetenser som ökar vår förmåga att leverera bra helhetslösningar för våra kunder.

Vi arbetar lika gärna och lika intensivt i projektens alla skeden, från program och tidiga skisser till detaljprojektering.

Vi är ca 50 medarbetare och eftersträvar ett arbetsklimat där det är högt i tak, där arkitekter, konstruktörer, byggnadsingenjörer, projektledare och administrativ personal arbetar tillsammans för kundens bästa.

Nå Sydark Konstruera på

www.sydarkkonstruera.se

Instagram