Sydark Konstruera

Tillsammans utgör vi en grupp av 50 engagerade, drivna och nyfikna arkitekter och konstruktörer som under samma tak utvecklar framtidens byggnader och miljöer med stort fokus på långsiktighet och kvalité. Vi utvecklar små och stora projekt med precision, estetik och målmedvetenhet med hänsyn till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.
Sedan 2005 har vi skapat ett stabilt fundament i form av ett starkt team av medarbetare med bred erfarenhet inom projektets alla faser från första skiss till färdig byggnad. Vi är ständigt på utkik efter nya medarbetare som med sitt engagemang, sin nyfikenhet och kreativitet vill vara med och utveckla framtidens byggnader och miljöer.

Nå Sydark Konstruera på

Facebook: Sydark Konstruera

Linked In: Sydark Konstruera AB

 

 

SVAR PÅ MILJÖFRÅGOR 2018

Använder ni er aktivt av någon tjänst för att kontrollera att produkter som ni köper in och använder inte innehåller miljöfarliga ämnen, t.ex. BASTA, Sunda Hus eller Byggvarubedömningen?

-Ja

Vid projektering av byggnader och anläggningar, dimensionerar ni så att materialåtgången hålls nere eller överdimensionerar ni i regel?

– Vår målsättning är att hålla nere materialåtgången och att inte ta till större dimensioner än vad som krävs.

Hur många tegelstenar återanvände ni i nybyggen under 2017?

-12 000.

Källsorterar ni era restprodukter på era kontor? I så fall, i vilka fraktioner?

-Glasförpackningar, Pappersförpackningar (kartong), Papper (tidningar, trycksaker), Metallförpackningar, Pant

Innehar ni eller jobbar ni enligt någon miljörelaterad tredjepartscertifiering, t.ex. ISO-14001 eller BF9K? Ett krav för att få bli certifierad är att man ständigt förbättrar sitt miljöarbete och att man dokumenterar detta. Vilka ständiga förbättringar gjordes?

-Vi arbetar efter ISO-14001. Under 2017 startades en grupp som driver företagets hållbarhetsarbete. Gruppen arbetar aktivt utifrån de globala hållbarhetsmålen och har kontinuerligt anordnat internutbildningar för samtliga på företaget.

Finns det något framsteg ni har gjort inom företaget för ekologisk hållbarhet som ni är stolta över? Det kan vara litet som stort.

-I största möjliga mån använder vi företagets cyklar eller jojo-kort för att ta oss till möten. Vi använder endast förnybar el och har ekologisk frukt på kontoret.

Hade ni miljön i åtanke när ni valde vad som skulle ingå i era goodie bags som ni delar ut på mässan, och vilket material de var gjorda av?

-Vi hoppas att våra skalstockar och nyckelringar kommer att användas under lång tid framöver innan de återvinns.

Har ni en miljöpolicy publicerad och åtkomlig på er hemsida?

-Nej.

Tar ni ert sociala ansvar? Innehar ni eller jobbar ni enligt exempelvis CSR, ISO-26000 eller UN Global Compact?

-Varje år skänker vi en julgåva till en organisation, 2017 gick gåvan till Drivkraft Malmö som arbetar för mentorskap och gratis läxhjälp.

Har ni Fairtrademärkt och/eller ekologiskt kaffe på era arbetsplatser?

-Ja.

Berätta kort om ett projekt som ni är stolta över att ha medverkat i där ekologisk hållbarhet var ett prioriterat område.

-Under 2017 deltog vi i ett innovationsprojekt i Malmö med fokus på hållbarhet, delningsekonomi och minimering av koldioxidavtryck.

Vad gör ni för att minimera utsläpp från transporter?

-Kontoret tillhandahåller cyklar och jojo-kort till de anställda.