Veidekke

Veidekke är inget vanligt byggföretag. Visserligen bygger vi allt från broar och bostäder, vägar och tunnlar, men det är vår syn på människor som är annorlunda

Veidekke är en idé om hur människor tillsammans kan skapa bättre resultat. Vi tror på involverande krafter och kollektiv intelligens. Vi tror att människor kan åstadkomma mer genom samarbete.

Veidekke är Skandinaviens fjärde största entreprenad- och bostadsutvecklingsföretag med en total omsättning på ca 24,5 mdr NOK. I Sverige har vi ca 1500 anställda och en omsättning på ca 7,3 miljarder SEK (2015).

Håll utkik efter Veidekke på arbetsmarknadsdagarna och sök gärna trainee- och praktikplats hos oss.

Nå Veidekke på

veidekke.se

Facebook

 

SVAR PÅ MILJÖFRÅGOR 2018

Använder ni er aktivt av någon tjänst för att kontrollera att produkter som ni köper in och använder inte innehåller miljöfarliga ämnen, t.ex. BASTA, Sunda Hus eller Byggvarubedömningen?

-Ja

Vid projektering av byggnader och anläggningar, dimensionerar ni så att materialåtgången hålls nere eller överdimensionerar ni i regel?

– Vi dimensionerar utifrån de krav som ställs och kundens behov men håller alltid materialåtgången nere i den mån som är möjlig.

Hur många tegelstenar återanvände ni i nybyggen under 2017?

-Vi hade inga lämpliga projekt igång för återanvändning av tegelstenar under 2017.

Källsorterar ni era restprodukter på era kontor? I så fall, i vilka fraktioner?

-Glasförpackningar, Pappersförpackningar (kartong), Papper (tidningar, trycksaker), Plastförpackningar, Metallförpackningar, Matavfall, Pant.

Innehar ni eller jobbar ni enligt någon miljörelaterad tredjepartscertifiering, t.ex. ISO-14001 eller BF9K? Ett krav för att få bli certifierad är att man ständigt förbättrar sitt miljöarbete och att man dokumenterar detta. Vilka ständiga förbättringar gjordes?

-Verksamheten arbetar efter ISO – 9001, ISO – 14001 och ISO – 18001, där 2 är certifierade. Gällande 9001 har vi minskat olycksstatistiken, 14001 har vi gjort energiförbättringar och 18001 har vi gjort revisionsförbättringar. Många av våra projekt är Svanenmärkta, certifierade enligt BREEAM, LEED, Miljöbyggnad eller Green Building

Finns det något framsteg ni har gjort inom företaget för ekologisk hållbarhet som ni är stolta över? Det kan vara litet som stort.

-I vårt projekt i Göteborg skapade vi en takterrass över byggnaden med möjlighet till odling och dagvattenfördröjning. I ett annat bostadsprojekt skapade vi förutsättningar för biodling.

Hade ni miljön i åtanke när ni valde vad som skulle ingå i era goodie bags som ni delar ut på mässan, och vilket material de var gjorda av?

-Delvis. Vi har valt att dela ut tygpåsar i bomull och inte plast.

Har ni en miljöpolicy publicerad och åtkomlig på er hemsida?

-Ja

Tar ni ert sociala ansvar? Innehar ni eller jobbar ni enligt exempelvis CSR, ISO-26000 eller UN Global Compact?

-Ja. Exempel på detta är Football for Life, FNs tvågradersmål, vår verksamhet i Norge satsar stort på miljövänlig asfaltsproduktion. Vi har översatt de 17 globala målen till vår verksamhet och hur Veidekke kan påverka. Detta finns med i samtliga strategiarbeten.

Har ni Fairtrademärkt och/eller ekologiskt kaffe på era arbetsplatser?

-Ja.

Berätta kort om ett projekt som ni är stolta över att ha medverkat i där ekologisk hållbarhet var ett prioriterat område.

-I samtliga Svanen-märkta projekt som vi utför, både i egenregi men även åt externa beställare.

Vad gör ni för att minimera utsläpp från transporter?

-För att minimera transporter och maximera återvinning av massor använder vi digitala system. Bland annat 3D fotografering med hjälp av fjärrstyrda minihelikoptrar som skapar 3D ritningar med var materialet ska placeras på rätt plats, utan mellanlager.