VentureLab

VentureLab (via Lunds Universitet), är en organisation utformad för att stimulera entreprenörskap och stödja studenter och studenter som vill starta egna företag.

Länk till hemsida:

https://www.venturelab.lu.se/