Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär. Läs gärna mer på vision.se eller besök vår monter så berättar vi mer.

ST

Inom den statliga arbetsmarknaden finns många olika och spännande karriärmöjligheter för civilingenjörer. Vill du veta med om statlig arbetsmarknad och hur ett studentmedlemskap i Fackförbundet ST kan hjälpa dig under studierna och inför yrkeslivet? Besök oss på st.org eller på mässan så berättar vi mer.

 

SVAR PÅ MILJÖFRÅGOR 2018

 

Källsorterar ni era restprodukter på era kontor? I så fall, i vilka fraktioner?

-Glasförpackningar, Pappersförpackningar (kartong), Papper (tidningar, trycksaker), Plastförpackningar, Metallförpackningar, Matavfall, Pant.

Innehar ni eller jobbar ni enligt någon miljörelaterad tredjepartscertifiering, t.ex. ISO-14001 eller BF9K? Ett krav för att få bli certifierad är att man ständigt förbättrar sitt miljöarbete och att man dokumenterar detta. Vilka ständiga förbättringar gjordes?

-Vision är Sveriges första miljödiplomerade fackförbund och vi utmanar ständigt oss själva att minska vår miljö- och klimatpåverkan. Vi har ett aktivt och långtgående miljöarbete som årligen revideras enligt Svensk Miljöbas. Sedan 2009 har vi miljödiplom och revideras årligen för att förnya detta. Under 2017 har vi bland annat arbetat för att öka hela organisationens engagemang i miljöfrågorna. 

Finns det något framsteg ni har gjort inom företaget för ekologisk hållbarhet som ni är stolta över? Det kan vara litet som stort.

-Vi har policys gällande resor och mat vi bjuder på (på en tvådagarsutbildning med Vision är tex maten alltid helvegetarisk en av dagarna och inget flaskvatten serveras). Vi påverkar andra företag och organisationer att ta miljömässigt ansvar genom att ställa krav när vi köper in produkter och gör upphandlingar osv. Vi klimatkompenserar alla våra flyg- och bilresor, och arbetar ständigt för att minska antalet flygresor genom att se vilka andra lösningar som finns, tex digitala möten. 

Hade ni miljön i åtanke när ni valde vad som skulle ingå i era goodie bags som ni delar ut på mässan, och vilket material de var gjorda av?

-Ja. Det ingår i Visions miljöarbete och på alla mässor tänker vi igenom detta.

Har ni en miljöpolicy publicerad och åtkomlig på er hemsida?

-Ja.

Tar ni ert sociala ansvar? Innehar ni eller jobbar ni enligt exempelvis CSR, ISO-26000 eller UN Global Compact?

-Ja.

Har ni Fairtrademärkt och/eller ekologiskt kaffe på era arbetsplatser?

-Ja.

Berätta kort om ett projekt som ni är stolta över att ha medverkat i där ekologisk hållbarhet var ett prioriterat område.

-I Visions krav på leverantörer och riktlinjer för inköp och upphandling av varor och tjänster, ingår kravet att leverantören har en miljöpolicy och ett aktivt miljöarbete. Vid inköp och upphandling ska Vision välja produkter och tjänster som tar miljömässig, social och etisk hänsyn. I första hand ska Fairtrade-märkta produkter köpas in, i andra hand ska de vara miljömärkta, ha en tredjeparts-miljömärkning och följa Visions miljöpolicy. Alla medarbetare som köper in produkter ansvarar för att de är miljömärka enligt Visions krav.

Vad gör ni för att minimera utsläpp från transporter?

-Följer vår resepolicy, följer upp avsteg från den och kompenserar för de utsläpp vi trots allt gör.