Zmarta Group

About the company:

Zmarta Group offers a range of services within consumer finance. The group is comprised of a range of brands including Zmarta, Freedom Finance and Centum. The company was founded in 1999, has 200 employees and has offices in Stockholm, Ängelholm, Helsinki, Oslo and Munich. Zmarta Group is owned by Bauer Media Group.

Do you want to be a part of our journey, creating the world’s best service for personal finance? We are the Money Helper who empower our customers to make smarter decisions with their money. (34)

Zmarta is characterized by rapid development, effective decision-making, goal orientation,  ”can do”-mentality and a high degree of work satisfaction. Our staff is diversified in a broad sense with the common agenda of having our customers in focus.

Looking for kings and queens within the Tech area

Our Tech department with about 30 employees plays a vital role for the future success of the company. We are constantly looking for great Developers with the right mind-set, competence and experience to do wonders for our company together with 200 helpful, positive, innovative and committed colleagues.

You are most welcome to discuss with our career team about joining the Zmarta team and help us take the next step toward creating a smart, innovative, helpful and modern financial service for everyone!

We look forward to a dialogue around employment, thesis as well as practice.

Contact person

Christina.immell@zmartagroup.com (CHRO)

 

Svar på miljöfrågor 2018

 

Källsorterar ni era restprodukter på era kontor? I så fall, i vilka fraktioner?

-Glasförpackningar, Pappersförpackningar (kartong), Papper (tidningar, trycksaker), Plastförpackningar, Metallförpackningar, Matavfall, Pant

Innehar ni eller jobbar ni enligt någon miljörelaterad tredjepartscertifiering, t.ex. ISO-14001 eller BF9K? Ett krav för att få bli certifierad är att man ständigt förbättrar sitt miljöarbete och att man dokumenterar detta. Vilka ständiga förbättringar gjordes?

-Vi är certifierade via tredjepart vid namn EcoVadis vilket är ett nytt samarbete. Bland de förbättringar vi gjort finns bla ytterligare insatser för källsortering.

Finns det något framsteg ni har gjort inom företaget för ekologisk hållbarhet som ni är stolta över? Det kan vara litet som stort.

-Trots påtryckningar erbjuder vi fortsatt inte tjänstebil som förmån vid anställning. Våra kontor ligger alla centralt placerade och med goda möjligheter till kommunala färdsätt i anslutning till dessa. 

Hade ni miljön i åtanke när ni valde vad som skulle ingå i era goodie bags som ni delar ut på mässan, och vilket material de var gjorda av?

-Vi har valt bort goodie bags och kommer i stället att selektivt erbjuda en användbar sak till intressanta studenter liksom till dem som klarar att klura ut vår smarta rebus.

Har ni en miljöpolicy publicerad och åtkomlig på er hemsida?

-Nej.

Tar ni ert sociala ansvar? Innehar ni eller jobbar ni enligt exempelvis CSR, ISO-26000 eller UN Global Compact?

-Det pågår förnärvarande en aktivt diskussion inom företaget hur vi på bästa sätt kan kombinera vår företagsvision att bli en Moneyhelper och därmed hjälpa privatpersoner att förbättra sin privatekonomi med ett utvidgat socialt ansvarstagande. På detta tema överväger vi uppstart av samarbeten som stödjer detta på ett eller annat sätt. Exempel på möjliga samarbeten skulle kunna vara microlån till entreprenörs kvinnor i Afrika, finansiell rådgivning samt utbildning för ungdomar i privatekonomiska frågor. I Ängelholms kommun är vi den enskilt största arbetsgivaren för ungdomar mellan 18-22 år och vi är stolta över att i många fall vara den första arbetsgivaren och dessutom en mycket omtyckt och populär sådan som våra medarbetare gärna rekommenderar. 

Har ni Fairtrademärkt och/eller ekologiskt kaffe på era arbetsplatser?

-Nej

 

Vad gör ni för att minimera utsläpp från transporter?

-Vi har inga transporter kopplat till vårt företag. Som tidigare nämnts har vi inga tjänstbilar inom företaget och är ett tjänstproducerande företag.